O GALERIJI

 

STATUT – Nočna izložba Pešak

Galerija “Nočna izložba Pešak”, se od vseh drugih galerij razlikuje po tem, da vanjo gledalec ne vstopa, saj so umetniška dela postavljena tako, da so vidna iz javnega prostora.

Gledalec-obiskovalec lahko posamezna razstavljena dela gleda s pomočjo daljnogleda, ki je postavljen na posebni ogledni ploščadi na stolpu na dvorišču Metelkove. Galerija je skonstruirana v hodniku prvega nadstropja stavbe Pešaki in je vidna skozi okna, ki so obrnjena na dvorišče. Opazovalni stolp z daljnogledom je preko dvorišča oddaljen približno 20 metrov. Daljnogled je del umetniške instalacije, ki je delo metelkovskih umetnikov in je pomemben objekt v širšem urbanem prostoru AKC Metelkova

Umetniška dela v Nočni izložbi Pešak so in bodo vidna vsak dan v večernih urah od mraka do ene ure zjutraj. Uporaba daljnogleda je brezplačna in je namenjena vsem obiskovalcem AKC Metelkova.

 

PROGRAM – Nočne izložbe Pešak

Umetniški odbor galerije sestavljajo: Damijan Kracina, Vladimir Leben, Terah, Mitja Ficko, Jaka Mihelič, Božo Rakočevič in Anabel Černohorski.

Umetniški odbor pripravlja program galerije in skrbi za tehnično izvedbo projektov, kot tudi za izvedbo posameznih razstav. Predviden čas trajanja posamezne razstave je en mesec.

V dvoletnem programskem ciklu so predvidene samostojni projekti navedenih avtorjev, ki bodo razstavljali aktualno produkcijo, ki v teh prostorih nastaja.  Vsak od navedenih avtorjev organizira tudi eno gostujočo razstavo po lastnem izboru in poskrbi za izvedbo le te.

Poleg tega bodo lahko po izboru umetniškega odbora k sodelovanju povabljeni ustvarjalci, ki so na različne načine povezani z Metelkovo in ki bodo predstavljali umetniška dela, ki bodo narejena posebej za to specifično galerijo.

Uradna otvoritev projekta s prvimi samostojnimi razstavami bo spomladi 2014.

Delovanje galerije se financira iz lastnih virov sodelujočih ustvarjalcev in iz sredstev pridobljenih preko razpisov. Ob prvem prihodku galerije se najprej poravnajo vsi stroški, ki so bili porabljeni za postavitev galerije . Morebitna sredstva pridobljena preko razpisov se enakovredno razdelijo glede na število izvedenih in predvidenih projektov v dotičnem obdobju.

Programske odločitve in vsa pomembna vprašanja se dogovarjajo in odločajo na rednih srečanjih umetniškega odbora.

Umetniški odbor: Damijan Kracina, Vladimir Leben, Terah, Mitja Ficko, Jaka Mihelič in Božo Rakočevič

V AKC Metelkova dne 10. 10. 2013