Uroš Weinberger: Fragmenti

Uroš Weinberger: Fragmenti
14.4.2014 – 6.5.2014
Galerija ”Nočna izložba Pešak”
AKC Metelkova
Otvoritev: ponedeljek, 14.4.2014, ob 21h

Razstavljene slike imitirajo stategije medijskih hiš, torej: aktualnost, dinamičnost, estetiko in zaigrano prizadetost. In to tako, da trgajo podobe – informacije iz njihovega prvotnega konteksta, režirajo dogodke in ustvarjajo sicer privlačen likovni svet, vendar je ta ponavadi za gledalca past, ko ugotovi, da dejanska vsebina ni skladna s slikovitostjo podobe. Ena izmed značilnosti teh slik je, da zmorejo prizore, ki so sicer iztrgani iz najrazličnejših medijev, na slikarski način defragmentirati.