Julij Borštnik: Prekarnost in samozaščita v petih oknih

Julij Borštnik: Prekarnost in samozaščita v petih oknih

(24. 5.–21. 7. 2024)

Julij Borštnik, po izobrazbi kipar, aktiven tudi kot likovni pedagog, sodi med umetnike, ki se intenzivno ukvarjajo s teorijo in njenim prikazom v različnih izraznih medijih. V svojem umetniškem delovanju pogosto raziskuje procese, značilne za (sedanjo) kapitalistično družbenoekonomsko ureditev. Kot raziskovalec skuša razumeti naš lastni položaj v velikem toku dogodkov in ga preko vizualnega jezika predstaviti gledalki_cu.

Razstava Prekarnost in samozaščito v petih oknih sestoji iz petih ločenih upodobitev v tehniki akrila na tkanino, ki gledalko_ca soočajo s točno določenimi situacijami iz ekonomske družbene realnosti. Celoto lahko beremo kronološko, od leve proti desni, kot si sledijo posamezna dela s povednimi naslovi: Odraščanje skozi obet rasti; Obrat v prekarizacijo; Multitasking octopus (outsourcing); Pomaga le združevanje in Horizontalno sodelovanje.

Avtor z razstavo izpostavlja še vedno pereče vprašanje negotovosti delovnih razmerij (samozaposlitev, pogodbe za določen čas, podjemne pogodbe, delo preko agencij, avtorske pogodbe, delo na črno …), ki so se v zadnjih desetletjih še razširila. Kot pravi, so »posameznice_ki, ki vstopajo na trg dela od začetka devetdesetih let dalje postavljene_i pred dejstvo pomankanja varnih delovnih mest, hkrati pa nosijo v sebi idejo samorealizacije, ki se je množično zanetila skozi predhodnega pol stoletja sorazmerno vključujoče ekonomske rasti«. V opisanem navzkrižju delavke_ci »množično pristajajo na kratkoročne preživetvene strategije tudi če si z njimi spodnašajo lastne pogoje dela v bližnji prihodnosti.« Za svoje delovne pogoje se morajo pogajati »s tipično veliko večjimi, ekonomsko močnejšimi in vsestransko vplivnejšimi organizacijami, kot da bi bili po moči enakovredni«, pri čemer Borštnik opozarja na »v nebo vpijočo asimetrijo moči«. Močnejši praviloma prelaga ekonomsko tveganje na šibkejšega posameznika ali manjše podjetje.

Borštnikov projekt, ki med drugim odpira tudi vprašanje možnosti združevanja ekonomske samozaščite prekarnih delavk_cev z idejo samorealizacije, vabi javnost k razmisleku o trenutnih delovnih razmerah, njihovih vzrokih in možnih rešitvah ter navsezadnje poziva posameznice_ke k povezovanju in kolektivni aktivaciji.

Kustosinja: Anabel Černohorski
Producentka: Nataša Serec
Foto arhiv: Božo Rakočević
Produkcija: Galerija Nočna izložba Pešak, KUD Mreža
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo

Zahvala: Dalea Kovačec

Odprtje razstave je del LJUBLJANA ART WEEKEND