Misanthrope & Damijan Kracina: HiberNacija / HiberNation

 

Misanthrope & Kracina: HiberNacija / HiberNation

(17. 2. 2016 – 1. 3. 2916)

Otvoritev: sreda 17.2.2016 ob 20h

HiberNacija / HiberNation

Hiberniram, hiberniraš, hibernira
hibernirava, hibernirata, hibernirata
hiberniramo, hibernirate, hibernirajo

Hibernacija ali zimsko spanje (latinsko hibernus – zima) je stanje telesne neaktivnosti živih bitij, pri kateremu se umiri srčni utrip, zniža telesna temperatura, presnova se upočasni, z namenom zmanjšati porabo energije predvsem v zimskem času, ko ni zadostnih virov hrane. Hibernacija lahko traja več dni ali tednov, odvisno od živalske vrste, temperature okolice in letnega časa.

hibernácija -e ž zimsko spanje nekaterih živali:

hibernácija -e ž (á) med. umetna ohladitev organizma ali posameznih organov: umetna ~ poskus posnemanja naravne hibernacije z anestetičnimi sredstvi in hlajenjem

nácija -e ž (á) publ. skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko
povezani in imajo skupno zavest; skupnost državljanov določene države.

mizantrop [grško], ljudomrznik; mizantropija, ljudomrznost; nasprotno filantrop.

utopíja -e ž (i)
1. načrt, zamisel idealne družbene ureditve ali družbene ureditve v prihodnosti, ki v stvarnosti ni mogoč, uresničljiv: utopija je lahko izhodišče za poznejše družbene spremembe; razvoj socializma od utopije do znanosti // pripovedno delo, v katerem je podana, opisana taka družbena ureditev: rad bere utopije; pisatelj je v utopiji skušal prikazati svet, kakršen naj bi bil // navadno v povedni rabi načrt, zamisel česa sploh, ki v stvarnosti ni mogoč, uresničljiv: polet na luno ni več utopija; svetovni mir je za nekatere utopija / ekspr. vse to so same
utopije / moralna, socialna utopija
2. knjiž. predstava, podoba česa, ki ni osnovana na resničnosti: sredi pekla taborišča si je ustvaril utopijo iz želja in hrepenenj

(vir: Wikipedija in SSKJ)

 

Povezave:

http://www.kracina.com

MISANTHROPE * ToNFilM * / Metelkova Mesto Live Videos
http://www.youtube.com/misanthrope01
MISANTHROPE * ToNFilM * / fb profile
https://www.facebook.com/misanthrope.tonfilm
MISANTHROPE * ToNFilM * / Metelkova Mesto profile
http://www.metelkovamesto.org/?mode=usrpage&uid=21&pid=7