Qëndresë Deda: Kaj počnejo besede?

 

Qëndresë Deda: Kaj počnejo besede?

(3. 3. 2018 – 15. 4. 2018)

Vljudno vabljene_i na odprtje razstave in ogled otvoritvenega performansa umetnice Qëndresë Deda z naslovom Kaj počnejo besede?, ki bo v soboto, 3. 3., ob 19.30, pred Galerijo Nočna izloba Pešak, AKC Metelkova mesto, Ljubljana. Razstava in performans sta del 19. Mednarodnem feminističnem in kvirovskem festivalu Rdeče zore.

 

Qëndresë Deda, Kaj počnejo besede?

When I was born I had no name, surname, nationality, citizenship, gender!
I am still that one that was before! Am I!?
Unseen wounds cracked my inner skin. Borders paralyzed my wishes.

(Qëndresë Deda, vzeto iz Monologue, Dialogue, Trialogue)

“Kaj počnejo besede? je naslov performansa in razstave kosovske umetnice Qëndresë Deda, ki trenutno živi in študira v Ljubljani. V svojem delu navadno kombinira različne umetniške zvrsti; od fotografije, risbe in pisane besede, do oblikovanja in videa, sebe pa pogosto postavlja v vlogo objekta in subjekta hkrati. Kljub temu, da se njena dela na prvi pogled gibljejo v območju osebnega, in celo intimnega, se, kot pravi sama, ukvarja s fenomeni iz svoje neposredne okolice.

Njeno najnovejše delo, ki bo predstavljeno na 19. Mednarodnem feminističnem in kvirovskem festivalu Rdeče zore, je tesno povezano z njenim pisanjem, poezijo in grafiti, v katerih postavlja vprašanja povezana s posameznikovo identiteto, svobodo in omejitvami, ki smo jim podvrženi v današnji družbi. Misli, besede in stavki, vzeti iz njenih osebnih zapisov, se bodo z začetkom performansa začeli pojavljati na oknih galerije. Dejanja umetnice in ostalih nastopajočih, ki bodo z uporabo lastnih teles in glasov na mestu proizvajale pomene, bodo preoblikovala umetniško delo samo. Kar bo za tem ostalo, bo zgolj odmev preteklih dejanj, a hkrati tudi samostojno delo.

Zbledele izgovorjene besede bodo za seboj pustile le tiste, zapisane. Kakor izgovorjena beseda, po tem ko jo izustimo (če ni posneta), navkljub temu, da kot zvok preneha obstajati, najde način, da pusti pečat v poslušalcu in nevidnem prostoru njegovega uma. Zato Qëndresë Deda govori o delu kot o zvočni utopiji realnega prostora v posamezniku in zunaj njega.

Ta misel sovpada s posebnostjo Galerije Nočna izložba Pešak, v katero lahko obiskovalec le zre od zunaj, medtem ko so umetniška dela zaprta v notranjosti stavbe. Umetnica se poigrava  z mejo med zasebnim, intimnim svetom misli in javnim zunanjim svetom, ter z umeščanjem lastnih besed na okna galerije, ustvarja povezavo med obema.

Anabel Černohorski

 


 

Qëndresë Deda, What Are the Words Doing?

When I was born I had no name, surname, nationality, citizenship, gender!
I am still that one that was before! Am I!?
Unseen wounds cracked my inner skin. Borders paralyzed my wishes.

 (Qëndresë Deda, excerpt from Monologue, Dialogue, Trialogue)

What are the words doing? is the title of the exhibition and performance by Qëndresë Deda, an artist from Kosovo that currently lives and studies in Ljubljana. In her work, she usually combines different media, from photography, drawings, writing and design, to video, and often puts herself in a role of an object and a subject simultaneously. Although her works appear to be very personal, intimate even, she deals with phenomena of her immediate surroundings, as she describes it.

Her new work, about to be presented at the 19th International Feminist and Queer Festival Red Dawns, is intertwined with her own personal writings, poetry and graffiti in which she asks questions concerning identity, freedom and restrictions that are imposed on people in the present-day society. Thoughts, sentences and words will appear on the windows of the Gallery in the beginning of the performance. The artwork will be transformed by the actions of the artist and other performers, who will co-create the meanings, using their bodies and voices. What there will be left afterwards is an echo of past actions but also an artwork in itself.

The spoken words will fade away, leaving only the written ones. Just like the words we say aloud cease to exist in a form of sound after being spoken (if not recorded), but find ways to leave an impact in realms of invisible; in the minds of listeners. That is why Qëndresë Deda describes the work as a sound utopia of a real space inside and outside oneself.

This corresponds with the specific situation of the Night Window Display Gallery Pešaki, where one can observe exhibitions only from the outside, while the artworks are closed inside the building. Artist plays between private, intimate realm of thoughts and public outer world, situating words on the glass of a window, and creating a link between the two.

Anabel Černohorski

 

 

 

Kustosinja: Anabel Černohorski
Programska ekipa: Damijan Kracina, Anabel Černohorski, Nataša Serec
Foto arhiv: Božo Rakočević
Produkcija: Galerija Nočna izloba Pešak, KUD Mreža
Koprodukcija: Rdeče zore, KUD Mreža
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo