Urša Rahne: Sezona

 

Urša Rahne: Sezona

(15. 4. 2021 – 20. 6. 2021)

Urša Rahne je vsestranska ustvarjalka, dejavna predvsem kot fotografinja, grafična oblikovalka in videastka. Njen site-specific projekt Sezona povezuje galerijo Nočna izložba Pešak z raznolikimi ljubljanskimi izložbenimi okni in vitrinami. Umetnica pri postavitvi izhaja iz sorodnosti v sami arhitekturi za katero je značilen ločen, zastekljen prostor, namenjen pogledu od zunaj. 

Njena dela predstavljajo odziv na neposredno okolico. S pomočjo medija fotografije, v galerijskem prostoru poustvari izložbe manjših (privatnih) trgovin, obrtnikov ter ponudnikov storitev. Te izložbe vidi kot bolj raznolike in zanimivejše od tistih, ki zaznamujejo pročelja stavb večjih in bolj komercialno usmerjenih trgovin. Slednje na oblikovni ravni izgubljajo individualnost ter so vedno bolj uniformirane. Urša Rahne s postavitvijo Sezona naslovi problematiko »reprodukcije vizualnega v sodobnem potrošništvu, ki zavrača intuitivno marketinško kreativnost posameznika in s tem družbo privaja na univerzalni ter površinski pogled«. Sledeč zgoraj omenjenim načelom, umetnica opaža vedno več podobnosti v izgledih evropskih mest in njihovih središč.  

Pred nami se razpira pet ločenih vitrin, skozi katere si ogledujemo raznolike objekte-produkte. Izložbe učinkujejo kot dejanske in ne zgolj premeščene v galerijski prostor, mimoidočega pa spodbujajo k opazovanju številnih detajlov. Umetnica je nekatere podobe vzela iz izložb še delujočih trgovin, druge pa iz zapuščenih vitrin. Ne glede na izvor pa v gledalcu izzovejo določeno mero nostalgije po nečem, sicer še obstoječem, ki s svojim obstojem (v vedno bolj predvidljivih urbanih središčih) izpostavlja preteklo.  

Anabel Černohorski

 

 

Kustosinja: Anabel Černohorski
Foto arhiv: Božo Rakočević
Tehnična pomoč: Jaka Kušar
Produkcija: Galerija Nočna izložba Pešak, KUD Mreža
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo