Ariane Podlesny: Vzhajajoča identiteta 

25. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore

Ariane Podlesny: Vzhajajoča identiteta 

(7. 3. 2024–16. 5. 2024)

Odprtje razstave: četrtek, 7.3., ob 18.00.


»Z vsakim korakom naprej, da postanemo osebe, ki smo, je težje iti nazaj, se težje vrniti v senčni, zasebni svet zaprtih vrat in zastrtih oken. Izkušnje, prebujanja lastnega pravega jaza, potem ko je bilo tako dolgo potlačeno, nikoli ni mogoče ustrezno razložiti z jezikom.«

– Lili Elbe, slikarka, iz “Lili: Portret prve spremembe spola”

Razstava “Vzhajajoča identiteta” je vizualizacija potovanja; nejasen opis umetničine lastne izkušnje napredovanja, odkrivanja, prehoda in občutenja iskrene radosti ob iskanju lastnega pravega jaza.

V okviru razstave je umetnica oblikovala tudi tiskani zin, ki je bil na voljo obiskovalkam_cem odprtja razstave, v digitalni obliki pa si ga lahko ogledate na slednji povezavi: ARIANE PODLESNY, DAWNING IDENTITY, ZIN, BERLIN – LJUBLJANA 2024.

📖

************************************************************************************************

25th International Feminist and Queer Festival Red Dawns

Ariane Podlesny: Dawning Identity

“Each step forwards to become the person we are makes it harder to go backwards, to return to the shadowy, private world of closed doors and shuttered windows. The experience, the awakening of one’s true self, after being so long suppressed, can never be adequately explained with language.”

– Lili Elbe, painter, from “Lili: A Portrait of the First Sex Change”

The exhibition “Dawning Identity” is the visualisation of a journey; a vague description of the artist’s own experience of going forward, of discovering, transitioning, and feeling sincere joy by finding her own true self.

As a part of the exhibition, the artist created a printed zine, which was available to visitors at the opening of the exhibition and can be viewed in digital form at the following link: ARIANE PODLESNY, DAWNING IDENTITY, ZIN, BERLIN – LJUBLJANA 2024.

📖

************************************************************************************************

Organizacija: 25. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, KUD Mreža
Koprodukcija/soorganizacija: Galerija Nočna izložba Pešak, KUD Mreža
Oblikovanje plakata in grafične podobe: Ariane Podlesny
Fotografija: Nada Žgank
Fotoarhiv: Božo Rakočević 
Kontakti za medije: Saša Nemec, rdece.zore@gmail.com
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana

<FB>