Barbara Jurkovšek

Barbara Jurkovšek (1981) je leta 2006 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani iz slikarstva in likovne teorije pri prof. Metki Krašovec in prof. dr. Jožefu Muhoviču. Kasneje se je izpopolnjevala na Accademii di Bele Arti di Lecce v Italiji. Leta 2009 je na ljubljanski Likovni akademiji magistrirala iz slikarstva. Za njo je 35 samostojnih in več kot 50 skupinskih razstav in projektov. Deluje na področju slikarstva, kiparstva, grafike, kaligrafije in znanstvene ilustracije. V svojem delu se ukvarja z raziskovanjem mej med umetnostjo, znanostjo in kičem. Navdih za svoja dela pogosto črpa iz zoologije, botanike, paleontologije in evolucije sodobnega človeka.

Barbara Jurkovšek, was born on October 14, 1981 in Ljubljana, Slovenia. She graduated in 2006 in painting and Art theory at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. In 2007/08, she studied at the Accademia di Belle Arti di Lecce in Italy. In 2009, Jurkovšek obtained a master’s degree in painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. She had 35 solo and over 50 group exhibitions and art projects. She is active in the field of painting, sculpture, graphics, calligraphy and scientific illustration. In her work, she is exploring the boundaries between art, science and kitsch. For her creative process she often gets inspiration from knowledge of zoology, botany, paleontology and evolution of modern man.