Marina Milev: Tekmovanje repov

 

Marina Milev: Tekmovanje repov

(26. 5. 2017 – 26. 6. 2017)

Vabljeni na otvoritev razstave umetnice Marine Milev z naslovom Tekmovanje repov, ki bo v petek, 26.5., ob 21.00, na stolpu nasproti Galerije Nočna izloba Pešak, AKC Metelkova mesto v Ljubljani.

Tokrat boste obiskovalci vljudno vabljeni k sodelovanju z oddajo glasu za izbor najlepšega izmed razstavljenih repov, ki bo razglašen zadnji dan razstave. Kot nadaljevanje projekta bo sledila street art intervencija, ki jo bo umetnica v čast zmagovalnemu repu izvedla v Beogradu.

 

V demokratičnih državah so volitve svobodne in neposredne, medtem ko je glasovanje tajno in osebno. Pa vendar se nam postavlja vprašanje, ali je izbira resnično svobodna in kaj je to, za kar državljani pravzaprav glasujejo. Kampanje v ospredje vse bolj postavljajo kandidate in njihove „čudovite“ ume, dosežke in očitne prednosti, ki jih imajo pred sokandidati, kot pa same politične ideje. Politika se v veliki meri personalizira, njeni predstavniki pa tekmujejo v tem, kdo bo bolj prefinjeno (včasih celo bolj brutalno) zavedel volivce. V tej tekmi se navadno vzbuja strah pred negotovo prihodnostjo, v katero lahko stanje blaginje in napredka vnese le naš veliki kandidat, sočasno pa se preteklost kroji v skladu z ideologijo dane politične stranke.

Predvolilni boji tako spominjajo na živalske bojne in paritvene rituale, ki vključujejo vzbujanje strahu v nasprotniku in katerih cilj je osvojitev partnerja ali pa obramba pred naravnimi sovražniki. V te namene živali uporabljajo različne dele telesa, a najpogosteje rep. Nekateri sesalci rep uporabljajo za ohranjanje ravnotežja, manevriranje med bojem, pomoč pri plezanju in izražanje čustev. Ptice rep večinoma uporabljajo za dvorjenje, medtem ko se v repu nekaterih insektov skriva smrtonosen strup. Vse te funkcije, ki jih rep ima, se ujemajo s številnimi veščinami, ki se izvajajo med predvolilnimi boji. Beseda rep (v srbščini) predstavlja, nekaj kar vlečemo za seboj in česar se ne moremo zlahka osvoboditi, breme, nerešen problem iz preteklosti.

Projekt Izbor za najlepši rep/Tekmovanje repov na ilustrativen način prikazuje banalnost retorike predvolilnih bojev. Mimoidoči bodo lahko izkoristili svojo volilno pravico in glede na lastno presojo na podlagi vizualnega vtisa obkrožili številko pred najlepšim izmed razstavljenih repov ter listek odvrgli v volilno škatlico. Zadnji dan razstave bo razglašen zmagovalni rep. Kot nadaljevanje projekta bo sledila street art intervencija, ki jo bo umetnica v čast zmagovalnemu repu izvedla v Beogradu.

Kuja Kurjakova

 

Produkcija: KUD Mreža / http://www.kudmreza.org
Programska ekipa: Damijan Kracina, Anabel Karolyn Černohorski, Nataša Serec
Foto arhiv: Božo Rakočević
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo

 

——————————————————————————————————————————————

Marina Milev: Tail Contest
Opening: Friday 26.5.2017 at 21.00

In democratic countries elections are non-compulsory and autonomous, while voting is personal and confidential. However, it is questionable nowadays whether elections are genuinely free, and what citizens actually vote for. Campaigns tend to showcase candidates and their “beautiful” minds, accomplishments and obvious advantages in relation to counter – candidates, rather than a substantial political idea. Thus, politics becomes personalized. Its adorned representatives compete in a subtle (or sometimes even brutal) seduction of the voting-age citizens. In that rally, a fear of an uncertain future is usually aroused, while the past is revised to suit the ideology of the given political party. Only our great candidate can allegedly dispel that fear through total prosperity and systematic changes.

Election rallies thus resemble animalistic mating rituals and the inducing of fear, aimed at finding a partner or defeating natural foes. For that purpose, animals use different parts of their body, but most often their tails. Some mammals use their tails for balancing, maneuvering in battle, climbing with greater ease and showing their emotions. Birds usually use their tail for courting, while some insects carry lethal poison in their tails. All these tail – derived functions correspond to many skills and behaviors displayed in political rallies. In the Serbian language, a tail also represents some sort of burden or unsolved problem from the past.

This project “Tail Contest” portrays in an illustrative manner the banality of rhetoric in pre-election campaigns. By-passers and local citizens will have to use their electoral right, based on their visual impression, to circle the number in front of the most beautiful tail shown in this exhibition. They will be encouraged to put the voting paper in the voting box. On the last day of the exhibition, the winning tail will be announced. As a follow -up project, the Author will make a long lasting tribute to the winning tail in some form of street art in Belgrade.

Kuja Kurjakova

——————————————————————————————————————————————

Marina Milev: Takmičenje repova
Otvaranje: Petak 26.5.2017 u 21.00

U demokratskim državama izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno i lično. Postavlja se, međutim, pitanje da li su izbori zaista slobodni i za šta to građani zapravo glasaju. Kampanje su sve više oličene u ličnostima kandidata i njihovim brilijantnim umovima, postignućima i očiglednim prednostima u odnosu na protivkandidate, nego u samoj suštini političke ideje. Politika se u velikoj meri personalizuje, a njeni nakićeni predstavnici nadmeću se u tome ko će suptilnije (a nekad i brutalnije) da zavede građane. U toj trci, plasira se strah od neizvesne budućnosti, koju samo naš velelepni kandidat može da obezbedi kroz totalni preporod i prosperitet, dok se istovremeno prošlost revidira u onom smeru koji odgovara ideologiji stranke.

Izborne utakmice tako podsećaju na šepurenje i zastrašivanje životinja, u cilju pronalaženja partnera ili odbrane od prirodnih neprijatelja. U te svrhe, životinje koriste razne delove tela, ali najčešće repove. Neki sisari koriste repove za održavanje balansa, manevrisanje u borbi, lakše penjanje i pokazivanje emocija, dok ptice uglavnom koriste rep za udvaranje. Pojedini insekti nose smrtonosni otrov u svojim repovima. Sve ove funkcije repa odgovaraju mnogim veštinama koje se praktikuju u izbornim utakmicama. Rep, takođe, u našem jeziku predstavlja nešto što vučemo za sobom i čega ne možemo tako lako da se oslobodimo, nerešen problem iz prošlosti.

Ovaj projekat, „Izbor za najlepši rep/Takmičenje repova“, na ilustrativan način prikazuje banalnost retorike u predizbornim kampanjama. Prolaznici – građani će na osnovu svog suda (i izbornog prava), koji se zasniva na vizuelnom utisku, zaokružiti broj ispred najlepšeg repa i ubaciti listić u glasaču kutiju. Poslednjeg dana izložbe, biće proglašen rep pobednik. Autorka projekta ovekovečiće rep pobednik u nekoj formi street art-a u Beogradu.

Kuja Kurjakova